Word Trip South Korea Cevapları

Word Trip South Korea Cevaplari
Gizli kelime bulmaca oyunları dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla oynanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi insanların kelime dağarcıklarını test etme ve yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcıklarını genişletmesidir. Word Trip klasik bir kelime oyunudur, kelime bulmacalar arasındaki başlıklar Ülkeler olduğu için her çözdüğünüz ülkeden başka bir ülkeye geçerek aralarında kelime bulmacaları ile seyahat edebilirsiniz. Her ülkede yollarınızı bulmanız için levellerdeki kelimeleri çözün.

Word Trip Bütün Cevaplar sitemizde paylaşılacaktır. Bunu sizler için yapmamızın sebebi takıldığınız bölümler olursa buradan ufacık bir yardım ile takıldığınız yeri geçmenizi sağlayacaktır. Bu yazımızda ise sizler için Word Trip South Korea Cevapları vardır.


Word Trip South Korea Cevapları

Word Trip South Korea Cevapları Level 1 = Enigma, Image, Name, Mine, Meam, Mane, Main, Game, Gain, Amen, Nag, Men, Man, Gin, Gem, Aim, Age
Word Trip South Korea Cevapları Level 2 = Locate, Tale, Late, Lace, Colt, Coat, Coal, Clot, Toe, Tea, Oat, Lot, Let, Eat, Cot, Cat, Ate, Ale, Act, Ace
Word Trip South Korea Cevapları Level 3 = Normal, Moral, Molar, Manor, Roam, Oral, Norm, Moan, Loan, Loam, Ran, Ram, Oar, Nor, Mar, Man, Lam, Arm
Word Trip South Korea Cevapları Level 4 = Paddle, Plead, Pedal, Plea, Pale, Leap, Lead, Deal, Dead, Pea, Pal, Pad, Led, Lap, Lad, Dad, Ape, Alp, Ale, Add
Word Trip South Korea Cevapları Level 5 = Gloves, Solve, Loves, Glove, Sole, Slog, Ogle, Love, Lose, Logs, Legs, Goes, Gels, Egos, Log, Leg, Gel, Ego
Word Trip South Korea Cevapları Level 6 = Saline, Snail, Slain, Alien, Aisle, Seal, Sane, Sale, Sail, Nail, Line, Lens, Lean, Lane, Isle, Sin, Sea, Nil, Lie, Ale
Word Trip South Korea Cevapları Level 7 = Intern, Inter, Inner, Inert, Tire, Tine, Tier, Rite, Rent, Rein, Nine, Tin, Tie, Ten, Ret, Nit, Net, Ire, Inn
Word Trip South Korea Cevapları Level 8 = Combat, Tomb, Moat, Comb, Coma, Coat, Boat, Atom, Tab, Oat, Mob, Mat, Cot, Cob, Cat, Cab, Bot, Bat, Act
Word Trip South Korea Cevapları Level 9 = Placid, Plaid, Pail, Paid, Laid, Dial, Clip, Clap, Clad, Acid, Pal, Pad, Lip, Lid, Lap, Lad, Dip, Cap, Ail, Aid
Word Trip South Korea Cevapları Level 10 = Either, Three, There, Their, Ether, Tree, Tire, Tier, Thee, Rite, Hire, Here, Heir, Tie, The, Tee, Ret, Ire, Hit, Her
Word Trip South Korea Cevapları Level 11 = Theory, Other, Tore, They, Rote, Hero, Yet, Try, Toy, Toe, Thy, The, Rye, Rot, Roe, Ret, Ore, Hot, Hoe, Hey, Her
Word Trip South Korea Cevapları Level 12 = Formal, Moral, Molar, Flora, Roam, Oral, Loam, Loaf, From, Form, Foam, Foal, Farm, Ram, Oaf, Mar, Lam, For, Far, Arm
Word Trip South Korea Cevapları Level 13 = Fights, Sight, Shift, Gifts, Fight, This, Sigh, Sift, Hits, Gist, Gift, Fits, Fist, Fish, Figs, Sit, Its, Hit, His, Fit, Fig
Word Trip South Korea Cevapları Level 14 = Flower, Lower, Wore, Wolf, Role, Lore, Fowl, Fore, Flow, Flew, Woe, Row, Roe, Owl, Owe, Ore, Low, Fore, Foe, Few, Elf
Word Trip South Korea Cevapları Level 15 = Breaker, Break, Brake, Baker, Reek, Rake, Beer, Bear, Beak, Bark, Bare, Bake, Era, Eke, Ear, Bra, Bee, Bar, Ark, Are
Word Trip South Korea Cevapları Level 16 = Sponge, Opens, Song, Pose, Pens, Pegs, Open, Ones, Nose, Gone, Goes, Eons, Egos, Sop, Son, Pen, Peg, One, Eon, Ego
Word Trip South Korea Cevapları Level 17 = Toward, Word, Ward, Trod, Toad, Road, Draw, Dart, War, Wad, Two, Tow, Tar, Row, Rot, Rod, Raw, Rat, Oat, Dot, Art
Word Trip South Korea Cevapları Level 18 = Eldest, Steel, Steed, Sleet, Tees, Teed, Sled, Seed, Lets, Lest, Else, Eels, Tee, Set, See, Let, Led, Eel
Word Trip South Korea Cevapları Level 19 = Tackle, Teak, Talk, Tale, Take, Tack, Leak, Late, Lake, Lack, Lace, Cake, Tea, Let, Elk, Eat, Cat, Ate, Ale, Act, Ace
Word Trip South Korea Cevapları Level 20 = Sailor, Solar, Rails, Liars, Lairs, Soil, Soar, Silo, Sail, Rail, Oral, Oils, Oars, Liar, Lair, Also, Sir, Oil, Oar, Air, Ail


Bu kelime oyunumuzun bölümü olan Word Trip South Korea Cevapları bu kadardır. Umarım işinize yaramıştır. Eğer başka kelime bulmaca olan Gizli Kelime CevaplarıA Word CevaplarıDüşen Kelime Cevapları ve Kelime Gezmece Cevapları gibi diğer oyunların cevaplarını sitemizdeki arama kutusundan yazarak ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.