Word Trip Uruguay Cevapları

Word Trip Uruguay Cevaplari
Gizli kelime bulmaca oyunları dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla oynanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi insanların kelime dağarcıklarını test etme ve yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcıklarını genişletmesidir. Word Trip klasik bir kelime oyunudur, kelime bulmacalar arasındaki başlıklar Ülkeler olduğu için her çözdüğünüz ülkeden başka bir ülkeye geçerek aralarında kelime bulmacaları ile seyahat edebilirsiniz. Her ülkede yollarınızı bulmanız için levellerdeki kelimeleri çözün.

Word Trip Bütün Cevaplar sitemizde paylaşılacaktır. Bunu sizler için yapmamızın sebebi takıldığınız bölümler olursa buradan ufacık bir yardım ile takıldığınız yeri geçmenizi sağlayacaktır. Bu yazımızda ise sizler için Word Trip Uruguay Cevapları vardır.


Word Trip Uruguay Cevapları

Word Trip Uruguay Level 1 Cevapları = Eel, Lop, Ore, Per, Pre, Pro, Leer, Lope, Lore, Peel, Peer, Pole, Pore, Reel, Role, Rope, Expel, Repel, Explore
Word Trip Uruguay Level 2 Cevapları = Aid, Ail, Dig, Lad, Lag, Lid, Lit, Tag, Dial, Gait, Gild, Gilt, Glad, Laid, Tail, Digit, Tidal, Digital
Word Trip Uruguay Level 3 Cevapları = Ail, Aim, Lag, Lam, Alga, Clam, Gala, Magi, Mail, Mica, Claim, Magic, Magical
Word Trip Uruguay Level 4 Cevapları = Dug, Gar, Lad, Lag, Lug, Rag, Rug, Alga, Aura, Drag, Drug, Dual, Gala, Glad, Lard, Laud, Aural, Guard, Gradual
Word Trip Uruguay Level 5 Cevapları = Ace, Can, Con, Eon, Ice, Ion, One, Acne, Aeon, Cane, Coin, Cone, Icon, Nice, Once, Canoe, Conic, Ocean, Oceanic
Word Trip Uruguay Level 6 Cevapları =  Cavemen, Menace, Vane, Nave, Name, Mean, Mane, Mace, Even, Cave, Cane, Came, Amen, Acne, Acme, Van, Men, Man, Eve, Can, Ace
Word Trip Uruguay Level 7 Cevapları = Err, Foe, Fop, For, Mop, Ore, Per, Pre, Pro, Fore, Form, From, Mope, More, Poem, Pore, Romp, Rope, Roper, Former, Reform, Perform
Word Trip Uruguay Level 8 Cevapları = Uniform, Inform, Mourn, Minor, Forum, Ruin, Norm, Iron, From, Four, Form, Firm, Run, Rum, Rim, Our, Nor, Ion, Fur, Fun, For, Fin
Word Trip Uruguay Level 9 Cevapları = Confirm, Micron, Inform, Minor, Micro, Norm, Iron, Icon, From, Form, Firm, Corn, Coir, Coin, Rim, Nor, Ion, For, Fin, Con
Word Trip Uruguay Level 10 Cevapları = Seaweed, Sewed, Sawed, Eased, Weed, Wade, Seed, Wee, Wed, Was, Wad, Sew, See, Sea, Saw, Sad, Ewe, Dew, Awe
Word Trip Uruguay Level 11 Cevapları = Hip, His, Hop, How, Poi, Pro, Row, Rip, Sip, Sir, Sop, Sow, Who, Prow, Ship, Shop, Show, Whip, Wish, Worship
Word Trip Uruguay Level 12 Cevapları = Glutton, Unto, Tout, Tong, Lung, Lout, Long, Glut, Tun, Tug, Tot, Ton, Out, Nut, Not, Lug, Lot, Log, Gut, Gun, Gnu
Word Trip Uruguay Level 13 Cevapları = Add, Ado, Age, Ago, Dad, Dog, Ego, God, Had, Hoe, Hog, Odd, Ode, Aged, Dead, Goad, Head, Hoed, Dodge, Goaded, Godhead
Word Trip Uruguay Level 14 Cevapları = Manhood, Nomad, Moon, Mood, Moan, Hood, Hand, Doom, Nod, Moo, Man, Mad, Ham, Had, Don, Dam, Ado
Word Trip Uruguay Level 15 Cevapları = Outflow, Flout, Wool, Woof, Wolf, Tool, Lout, Loot, Loft, Fowl, Foul, Foot, Fool, Flow, Woo, Two, Tow, Too, Owl, Out, Low, Lot
Word Trip Uruguay Level 16 Cevapları = Monocle, Melon, Lemon, Colon, Once, Omen, Noel, Moon, Mole, Loon, Loom, Lone, Cool, Cone, Come, One, Moo, Men, Eon, Elm, Coo, Con
Word Trip Uruguay Level 17 Cevapları = Confuse, Scone, Ounce, Focus, Onus, Ones, Once, Nous, Nose, Fuse, Cone, Use, Sun, Sue, Son, One, Fun, Foe, Eon, Cue, Con
Word Trip Uruguay Level 18 Cevapları = Festive, Sieve, Fives, Vest, Ties, Site, Sift, Five, Fist, Fete, Fest, Feet, Vie, Tie, Tee, Sit, Set, See, Its, Fit, Fee, Eve
Word Trip Uruguay Level 19 Cevapları = Elm, Imp, Lie, Lip, Per, Pie, Rim, Rip, Lime, Limp, Mile, Mire, Pier, Pile, Prim, Rile, Rime, Ripe, Impel, Peril, Prime, Imperil
Word Trip Uruguay Level 20 Cevapları = Wrecked, Wreck, Creek, Creed, Were, Week, Weed, Reek, Reed, Ewer, Drew, Deer, Deck, Crew, Cede, Wee, Wed, Red, Ewe, Eke, Dew


Bu kelime oyunumuzun bölümü olan Word Trip Uruguay Cevapları bu kadardır. Umarım işinize yaramıştır. Eğer başka kelime bulmaca olan Gizli Kelime CevaplarıA Word CevaplarıDüşen Kelime Cevapları ve Kelime Gezmece Cevapları gibi diğer oyunların cevaplarını sitemizdeki arama kutusundan yazarak ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.