ARK: Survival Evolved FPS Arttırma - FPS Boost

Ark survival evolved fps boost
ARK: Survival Evolved bir çok bilgisayar için FPS konusunda can çekiştiren bir oyundur. Ark: Survival Evolved fps arttırma bir kaç şekilde mümkündür. Aşağıda gösterdiğim ayrı ayrı yöntemlerin hepsini yapın fazla hamleden bişey olmaz diye düşünüyorum.

Öncelikle Steam Kütüphane'nize girin ve ARK'a sağ tık yapıp Özelliklerine girin. Açılan sekmede Çalıştırma Seçenekleri yani Set Launch Options'a tıklayın.
Ark survival fps arttirma
Ve açılan pencereye bu kod'u yazın -USEALLAVAILABLECORES -sm4 -d3d10 -nomansky -lowmemory -high  yazdıktan sonra OK'a tıklayın.

Diğer yöntem NVIDIA ayarlarından birkaç bişey yapıcaz.
ark fps boost
NVIDIA Denetim Masası'nı açın ve 3D Ayarların Yönetilmesi'ne tıklayınız.
fps boost ark survival
Açılan ekranda Program Ayarlarına girerek Ekle butonuna tıklayın ve ARK: Survival Evolved'i ekleyin. 
FPS ARTTIRMA
Oyunu ekledikten sonra Genel Ayarlar kısmına girerek aşağıdaki ayarları giriniz.

Maximum Pre-Rendered Frames: 1
Multi-Display/Mixed-GPU Acceleration: Single display performance
Güç Yönetimi Modu: Maksimum Performans
Doku Süzme - Anisotropic sample optimization: Açık 
Doku Süzme - Kalite: Performans
Doku Süzme - Trilinear optimization: Açık
Triple buffering: Kapalı

En son adım ise oyun dosyalarıyla alakalı. Aşağıdaki uzantıya girin:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\ARK\ShooterGame\Saved\Config\WindowsNoEditor\

İçerisinde bulunan Engine.ini dosyasını açın ve içindeki kodları silip içine aşağıdaki kodları kopyalayın;
[/script/engine.renderersettings]
r.DefaultFeature.Bloom=False
r.DefaultFeature.AmbientOcclusion=False
r.DefaultFeature.AutoExposure=False
r.DefaultFeature.MotionBlur=False
r.DefaultFeature.LensFlare=False
r.EarlyZPass=0
r.SSAOSmartBlur=0
r.HZBOcclusion=0
r.AmbientOcclusionLevels=0
r.BloomQuality=0
r.DepthOfFieldQuality=0
r.SSR.Quality=0
r.SSS.Scale=0
r.SSS.SampleSet=0
r.DetailMode=0
r.LensFlareQuality=0
r.MaxAnisotropy=0
r.oneframethreadlag=1
r.LightShaftQuality=0
r.RefractionQuality=0
r.ExposureOffset=0.3
r.ReflectionEnvironment=0
r.Atmosphere=0
r.Shadow.MaxResolution=2
r.SimpleDynamicLighting=1
r.UpsampleQuality=0
r.ViewDistanceScale=0.4
r.TrueSkyQuality=0

[/script/shootergame.shooterengine]
bFirstRun=False
FrameRateCap=200
FrameRateMinimum=200

[Core.System]
Paths=../../../Engine/Content
Paths=../../../ShooterGame/Content
Paths=../../../Engine/Plugins/Experimental/CharacterAI/Content
Paths=../../../Engine/Plugins/TrueSkyPlugin/Content

[SystemSettings]
TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=64,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=64,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=64,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=128,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=128,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxLODSize=128,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=8,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point,NumStreamedMips=3)
TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize=128,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=2,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

[Oculus.Settings]
bChromaAbCorrectionEnabled=True
bYawDriftCorrectionEnabled=True
bDevSettingsEnabled=False
bOverrideIPD=False
bOverrideStereo=False
bOverrideVSync=True
VSync=True
bOverrideScreenPercentage=False
bAllowFinishCurrentFrame=True
bLowPersistenceMode=True
bUpdateOnRT=False
FarClippingPlane=0.000000
NearClippingPlane=0.000000

[WindowsApplication.Accessibility]
StickyKeysHotkey=False
ToggleKeysHotkey=False
FilterKeysHotkey=False
StickyKeysConfirmation=False
ToggleKeysConfirmation=False
FilterKeysConfirmation=False
Kaydedip çıkın ve ardından aynı klasörde bulunan GameUserSettings.ini dosyasını açın ve içindekini silip aşağıdaki kodları içine atınız.
[/script/engine.renderersettings]
[/script/shootergame.shootergameusersettings]
MasterAudioVolume=0.107143
MusicAudioVolume=0.039683
SFXAudioVolume=0.409387
CameraShakeScale=0.037899
bFirstPersonRiding=False
bThirdPersonPlayer=False
bShowStatusNotificationMessages=True
TrueSkyQuality=0.000000
FOVMultiplier=1.250000
GroundClutterDensity=0.000000
bFilmGrain=False
bMotionBlur=False
bUseDFAO=False
bUseSSAO=False
bShowChatBox=False
bCameraViewBob=False
bInvertLookY=False
bFloatingNames=True
bChatBubbles=True
bJoinNotifications=False
bCraftablesShowAllItems=True
LookLeftRightSensitivity=1.000000
LookUpDownSensitivity=1.000000
GraphicsQuality=4
ActiveLingeringWorldTiles=10
bUseVSync=False
ResolutionSizeX=1920
ResolutionSizeY=1080
LastUserConfirmedResolutionSizeX=1920
LastUserConfirmedResolutionSizeY=1080
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
bUseDesktopResolutionForFullscreen=False
FullscreenMode=0
LastConfirmedFullscreenMode=1
Version=5
bHideServerInfo=False
LastServerSearchType=2
LastServerSearchHideFull=False
LastServerSearchProtected=False
HideItemTextOverlay=False
bDistanceFieldShadowing=False
LODScalar=0.000000
HighQualityMaterials=False
HighQualitySurfaces=False
bTemperatureF=False
bDisableTorporEffect=True

[ScalabilityGroups]
sg.ResolutionQuality=100
sg.ViewDistanceQuality=2
sg.AntiAliasingQuality=0
sg.ShadowQuality=2
sg.PostProcessQuality=2
sg.TextureQuality=2
sg.EffectsQuality=0
sg.TrueSkyQuality=0
sg.GroundClutterQuality=0
sg.IBLQuality=0
sg.HeightFieldShadowQuality=2

[SessionSettings]
SessionName=ARK #563569

[/script/engine.gamesession]
MaxPlayers=70

[AdminPassword]
Password=
ServerPassword=
Bu işlemlerden  sonra eğer hala 1 fps bile artış yoksa PC'nizi Türk Hava Kurumuna bağışlayabilirsiniz. İyi oyunlar.

7 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.