Steam Profil İçin Şekilli Harfler ve Emojiler

Steam Profil İçin Sekilli Harfler ve Emoji
Steam için benim gibi dümdüz nick kullanmak istemeyip şekilli harfler yada emojiler eklemek istiyorsanız bu yazı sizin işinize yarayabilir! Yazıyı Steam üzerinde yazılmış ingilizce bir rehberi kaynak olarak alıyorum.

Büyük ve Küçük "A" Harfi
𝐀 𝐴 𝑨 𝒜 𝓐 𝔄 𝔸 𝕬 𝖠 𝗔 𝘈 𝘼 𝙰 Ⓐ
𝐚 𝑎 𝒂 𝒶 𝓪 𝔞 𝕒 𝖆 𝖺 𝗮 𝘢 𝙖 𝚊 ⓐ

Büyük ve Küçük "B" Harfi
ℬ 𝐁 𝐵 𝑩 𝓑 𝔅 𝔹 𝕭 𝖡 𝗕 𝘉 𝘽 𝙱 Ⓑ
𝐛 𝑏 𝒃 𝒷 𝓫 𝔟 𝕓 𝖇 𝖻 𝗯 𝘣 𝙗 𝚋 ⓑ

Büyük ve Küçük "C" Harfi
Ⅽ ℂ ℭ 𝐂 𝐶 𝑪 𝒞 𝓒 𝕮 𝖢 𝗖 𝘊 𝘾 𝙲 Ⓒ
𝐜 𝑐 𝒄 𝒸 𝓬 𝔠 𝕔 𝖈 𝖼 𝗰 𝘤 𝙘 𝚌 ⓒ

Büyük ve Küçük "D" Harfi
Ⅾ ⅅ 𝐃 𝐷 𝑫 𝒟 𝓓 𝔇 𝔻 𝕯 𝖣 𝗗 𝘋 𝘿 𝙳 Ⓓ
ⅆ 𝐝 𝑑 𝒅 𝒹 𝓭 𝔡 𝕕 𝖉 𝖽 𝗱 𝘥 𝙙 𝚍 ⓓ

Büyük ve Küçük "E" Harfi
ℰ 𝐄 𝐸 𝑬 𝓔 𝔈 𝔼 𝕰 𝖤 𝗘 𝘌 𝙀 𝙴 Ⓔ
ℯ ⅇ 𝐞 𝑒 𝒆 𝓮 𝔢 𝕖 𝖊 𝖾 𝗲 𝘦 𝙚 𝚎 ⓔ

Büyük ve Küçük "F" Harfi
ℱ 𝐅 𝐹 𝑭 𝓕 𝔉 𝔽 𝕱 𝖥 𝗙 𝘍 𝙁 𝙵 Ⓕ
𝐟 𝑓 𝒇 𝒻 𝓯 𝔣 𝕗 𝖋 𝖿 𝗳 𝘧 𝙛 𝚏 ⓕ

Büyük ve Küçük "G" Harfi
𝐆 𝐺 𝑮 𝒢 𝓖 𝔊 𝔾 𝕲 𝖦 𝗚 𝘎 𝙂 𝙶 Ⓖ
ℊ 𝐠 𝑔 𝒈 𝓰 𝔤 𝕘 𝖌 𝗀 𝗴 𝘨 𝙜 𝚐 ⓖ

Büyük ve Küçük "H" Harfi
ℋ ℌ ℍ 𝐇 𝐻 𝑯 𝓗 𝕳 𝖧 𝗛 𝘏 𝙃 𝙷 Ⓗ
ℎ 𝐡 𝒉 𝒽 𝓱 𝔥 𝕙 𝖍 𝗁 𝗵 𝘩 𝙝 𝚑 ⓗ

Büyük ve Küçük "I" Harfi
Ⅰ ℐ ℑ 𝐈 𝐼 𝑰 𝓘 𝕀 𝕴 𝖨 𝗜 𝘐 𝙄 𝙸 Ⓘ
ⅰ ⅈ 𝐢 𝑖 𝒊 𝒾 𝓲 𝔦 𝕚 𝖎 𝗂 𝗶 𝘪 𝙞 𝚒 ⓘ

Büyük ve Küçük "J" Harfi
𝐉 𝐽 𝑱 𝒥 𝓙 𝔍 𝕁 𝕵 𝖩 𝗝 𝘑 𝙅 𝙹 Ⓙ
ⅉ 𝐣 𝑗 𝒋 𝒿 𝓳 𝔧 𝕛 𝖏 𝗃 𝗷 𝘫 𝙟 𝚓 ⓙ

Büyük ve Küçük "K" Harfi
𝐊 𝐾 𝑲 𝒦 𝓚 𝔎 𝕂 𝕶 𝖪 𝗞 𝘒 𝙆 𝙺 Ⓚ
𝐤 𝑘 𝒌 𝓀 𝓴 𝔨 𝕜 𝖐 𝗄 𝗸 𝘬 𝙠 𝚔 ⓚ

Büyük ve Küçük "L" Harfi
Ⅼ ℒ 𝐋 𝐿 𝑳 𝓛 𝔏 𝕃 𝕷 𝖫 𝗟 𝘓 𝙇 𝙻 Ⓛ
ℓ 𝐥 𝑙 𝒍 𝓵 𝔩 𝕝 𝖑 𝗅 𝗹 𝘭 𝙡 𝚕 ⓛ

Büyük ve Küçük "M" Harfi
Ⅿ ℳ 𝐌 𝑀 𝑴 𝓜 𝔐 𝕄 𝕸 𝖬 𝗠 𝘔 𝙈 𝙼 Ⓜ
𝐦 𝑚 𝒎 𝓂 𝓶 𝔪 𝕞 𝖒 𝗆 𝗺 𝘮 𝙢 𝚖 ⓜ

Büyük ve Küçük "N" Harfi
ℕ 𝐍 𝑁 𝑵 𝒩 𝓝 𝔑 𝕹 𝖭 𝗡 𝘕 𝙉 𝙽 Ⓝ
𝐧 𝑛 𝒏 𝓃 𝓷 𝔫 𝕟 𝖓 𝗇 𝗻 𝘯 𝙣 𝚗 ⓝ

Büyük ve Küçük "O" Harfi
𝐎 𝑂 𝑶 𝒪 𝓞 𝔒 𝕆 𝕺 𝖮 𝗢 𝘖 𝙊 𝙾 Ⓞ
ℴ 𝐨 𝑜 𝒐 𝓸 𝔬 𝕠 𝖔 𝗈 𝗼 𝘰 𝙤 𝚘 ⓞ

Büyük ve Küçük "P" Harfi
ℙ 𝐏 𝑃 𝑷 𝒫 𝓟 𝔓 𝕻 𝖯 𝗣 𝘗 𝙋 𝙿 Ⓟ
𝐩 𝑝 𝒑 𝓅 𝓹 𝔭 𝕡 𝖕 𝗉 𝗽 𝘱 𝙥 𝚙 ⓟ

Büyük ve Küçük "Q" Harfi
𝐪 𝑞 𝒒 𝓆 𝓺 𝔮 𝕢 𝖖 𝗊 𝗾 𝘲 𝙦 𝚚 ⓠ
ℚ 𝐐 𝑄 𝑸 𝒬 𝓠 𝔔 𝕼 𝖰 𝗤 𝘘 𝙌 𝚀 Ⓠ

Büyük ve Küçük "R" Harfi
ℛ ℜ ℝ 𝐑 𝑅 𝑹 𝓡 𝕽 𝖱 𝗥 𝘙 𝙍 𝚁 Ⓡ
𝐫 𝑟 𝒓 𝓇 𝓻 𝔯 𝕣 𝖗 𝗋 𝗿 𝘳 𝙧 𝚛 ⓡ

Büyük ve Küçük "S" Harfi
𝐒 𝑆 𝑺 𝒮 𝓢 𝔖 𝕊 𝕾 𝖲 𝗦 𝘚 𝙎 𝚂 Ⓢ
𝐬 𝑠 𝒔 𝓈 𝓼 𝔰 𝕤 𝖘 𝗌 𝘀 𝘴 𝙨 𝚜 ⓢ

Büyük ve Küçük "T" Harfi
𝐓 𝑇 𝑻 𝒯 𝓣 𝔗 𝕋 𝕿 𝖳 𝗧 𝘛 𝙏 𝚃 Ⓣ
𝐭 𝑡 𝒕 𝓉 𝓽 𝔱 𝕥 𝖙 𝗍 𝘁 𝘵 𝙩 𝚝 ⓣ

Büyük ve Küçük "U" Harfi
𝐔 𝑈 𝑼 𝒰 𝓤 𝔘 𝕌 𝖀 𝖴 𝗨 𝘜 𝙐 𝚄 Ⓤ
𝐮 𝑢 𝒖 𝓊 𝓾 𝔲 𝕦 𝖚 𝗎 𝘂 𝘶 𝙪 𝚞 ⓤ

Büyük ve Küçük "V" Harfi
Ⅴ 𝐕 𝑉 𝑽 𝒱 𝓥 𝔙 𝕍 𝖁 𝖵 𝗩 𝘝 𝙑 𝚅 Ⓥ
ⅴ 𝐯 𝑣 𝒗 𝓋 𝓿 𝔳 𝕧 𝖛 𝗏 𝘃 𝘷 𝙫 𝚟 ⓥ

Büyük ve Küçük "W" Harfi
𝐖 𝑊 𝑾 𝒲 𝓦 𝔚 𝕎 𝖂 𝖶 𝗪 𝘞 𝙒 𝚆 Ⓦ
𝐰 𝑤 𝒘 𝓌 𝔀 𝔴 𝕨 𝖜 𝗐 𝘄 𝘸 𝙬 𝚠 ⓦ

Büyük ve Küçük "X" Harfi
Ⅹ 𝐗 𝑋 𝑿 𝒳 𝓧 𝔛 𝕏 𝖃 𝖷 𝗫 𝘟 𝙓 𝚇 Ⓧ
ⅹ 𝐱 𝑥 𝒙 𝓍 𝔁 𝔵 𝕩 𝖝 𝗑 𝘅 𝘹 𝙭 𝚡 ⓧ

Büyük ve Küçük "Y" Harfi
𝐘 𝑌 𝒀 𝒴 𝓨 𝔜 𝕐 𝖄 𝖸 𝗬 𝘠 𝙔 𝚈 Ⓨ
𝐲 𝑦 𝒚 𝓎 𝔂 𝔶 𝕪 𝖞 𝗒 𝘆 𝘺 𝙮 𝚢 ⓨ

Büyük ve Küçük "Z" Harfi
ℤ ℨ 𝐙 𝑍 𝒁 𝒵 𝓩 𝖅 𝖹 𝗭 𝘡 𝙕 𝚉 Ⓩ
𝐳 𝑧 𝒛 𝓏 𝔃 𝔷 𝕫 𝖟 𝗓 𝘇 𝘻 𝙯 𝚣 ⓩ

İnsan ve Gülücük Emojileri
😀 😬 😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😉 😊 🙂 ☺️ 😋 😌 😍 😘 😗 😙 😚 😜 😝 😛 😎 😏 😶 😐 😑 😒 😳 😞 😟 😠 😡 😔 😕 🙁 ☹️ 😣 😖 😫 😩 😤 😮 😱 😨 😰 😯 😦 😧 😢 😥 😪 😓 😭 😵 😲 😷 😴 💤 💩 😈 👿 👹 👺 💀 👻 👽 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🙌 👏 👋 👍 👊 ✊ ✌️ 👌 ✋ 💪 🙏 ☝️ 👆 👇 👈 👉 🖕 🖖 ✍️ 💅 👄 👅 👂 👃 👁 👀 👤 🗣 👶 👦 👧 👨 👩 👱 👴 👵 👲 👳 👮 👷 💂 🕵 🎅 👼 👸 👰 🚶 🏃 💃 👯 👫 👬 👭 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🙎 🙍 💇 💆 💑 👩‍❤️‍👩 👨‍❤️‍👨 💏 👩‍❤️‍💋‍👩 👨‍❤️‍💋‍👨 👪 👨‍👩‍👧 👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👩‍👩‍👦 👩‍👩‍👧 👩‍👩‍👧‍👦 👩‍👩‍👦‍👦 👩‍👩‍👧‍👧 👨‍👨‍👦 👨‍👨‍👧 👨‍👨‍👧‍👦 👨‍👨‍👦‍👦 👨‍👨‍👧‍👧 👚 👕 👖 👔 👗 👙 👘 💄 💋 👣 👠 👡 👢 👞 👟 👒 🎩 ⛑ 🎓 👑 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 💍 🌂

Doğa ve Hayvanlar
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🐼 🐨 🐯 🐮 🐷 🐽 🐸 🐙 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🐺 🐗 🐴 🐝 🐛 🐌 🐞 🐜 🕷 🐍 🐢 🐠 🐟 🐡 🐬 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🐪 🐫 🐘 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🐀 🐁 🐓 🕊 🐕 🐩 🐈 🐇 🐿 🐾 🐉 🐲 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🌱 🌿 ☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌰 🎃 🐚 🕸 🌎 🌍 🌏 🌕 🌖 🌗 🌘 🌑 🌒 🌓 🌔 🌚 🌝 🌛 🌜 🌞 🌙 ⭐️ 🌟 💫 ✨ ☄ ☀️ 🌤 ⛅️ 🌥 🌦 ☁️ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡️ 🔥 💥 ❄️ 🌨 🔥 💥 ❄️ 🌨 ☃️ ⛄️ 🌬 💨 🌪 🌫 ☂️ ☔️ 💧 💦 🌊

Yemek ve İçecek
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍑 🍍 🍅 🍆 🌶 🌽 🍠 🍯 🍞 🍗 🍖 🍤 🍳 🍔 🍟 🍕 🍝 🍜 🍲 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🍮 🍬 🍭 🍫 🍩 🍪 🍺 🍻 🍷 🍸 🍹 🍶 🍵 ☕️ 🍼 🍴 🍽

Spor ve Aktivite
⚽️ 🏀 🏈 ⚾️ 🎾 🏉 🎱 ⛳️ 🏌 🎿 ⛷ 🏂 ⛸ 🎣 🚣 🏊 🏄 🛀 ⛹ 🏋 🚴 🚵 🏇 🕴 🏆 🎽 🏅 🎖 🎗 🏵 🎫 🎟 🎭 🎨 🎪 🎤 🎧 🎼 🎹 🎷 🎺 🎸 🎻 🎬 🎮 👾 🎯 🎲 🎰 🎳

Seyahat ve Mekan
🚗 🚕 🚙 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚚 🚛 🚜 🏍 🚲 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚉 🚁 🛩 ✈️ 🛫 🛬 ⛵️ 🛥 🚤 ⛴ 🛳 🚀 🛰 💺 ⚓️ 🚧 ⛽️ 🚏 🚦 🚥 🏁 🚢 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲️ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺️ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🎇 🎆 🌈 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪️ ⛩


Objeler
⌚️ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 💽 💾 💿 📀 📼 📷 📸 📹 🎥 📽 🎞 📞 ☎️ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 🕰 ⌛️ 📡 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🗑 🛢 💸 💵 💴 💶 💷 💰 💳 💎 ⚖ 🔧 🔨 ⚒ 🛠 ⛏ 🔩 ⚙ ⛓ 🔫 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ☠ ⚰ ⚱ 🔮 💈 ⚗ 🔭 🔬 🕳 💊 💉 🌡 🏷 🔖 🚽 🚿 🛁 🔑 🗝 🛋 🛌 🛏 🚪 🛎 🖼 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🎁 🎊 🎉 🎎 🎐 🎌 🏮 ✉️ 📩 📨 📧 💌 📮 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 📓 📕 📗 📘 📙 📔 📒 📚 📖 🔗 📎 🖇 ✂️ 📐 📏 📌 📍 🚩 🏳 🏴 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖊 🖋 ✒️ 📝 ✏️ 🖍 🖌 🔍 🔎

Semboller
❤️ 💛 💙 💜 💔 ❣️ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 💟 ☮ ✝️ ☪ 🕉 ☸ ✡️ 🔯 🕎 ☯️ ☦ 🛐 ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ 🆔 ⚛ 🈳 🈹 ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚️ 🈸 🈺 🈷️ ✴️ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙️ ㊗️ 🈴 🈵 🈲 🅰️ 🅱️ 🆎 🆑 🅾️ 🆘 ⛔️ 📛 🚫 ❌ ⭕️ 💢 ♨️ 🚷 🚯 🚳 🚱 🔞 📵 ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽️ ⚠️ 🚸 🔰 ♻️ 🈯️ 💹 ❇️ ✳️ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 Ⓜ️ 🏧 🈂️ 🛂 🛃 🛄 🛅 ♿️ 🚭 🚾 🅿️ 🚰 🚹 🚺 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 🔟 🔢 ▶️ 🔀 🔁 🔂 ◀️ 🔼 🔽 ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ 🔄 ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰️ ➰ ✔️ 🔃 ➕ ➖ ➗ ✖️ 💲 💱 ©️ ®️ ™️ 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑️ 🔘 ⚪️ ⚫️ 🔴 🔵 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 ▪️ ▫️ ⬛️ ⬜️ 🔻 ◼️ ◻️ ◾️ ◽️ 🔲 🔳 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ 🎴 👁‍🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧
Google Plus'da paylaş

Yazar Kreatorn

Oyunlar ile 2002 yılından beri içli dışlı takılan insan evladı
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum:

Yorum Gönder